200430 Yuri 梦想电台 中字

发布于 2020-05-10 10:19
标签: ,

简介:【联合中字】200430 Yuri MBC 梦想电台 全场中字 本视频中字由 @少女时代骑士团& @权侑莉吧& @少女时代吧视频组&@少女时代中文首站 联合翻译出品,严禁二传二改商用去logo

链接

1. bilibili

2. 百度网盘 (提取码: vwhd)

or