160312 Show Champion BackStage B.A.P CUT 中字

发布于 2016-03-15 01:07
标签: , ,

简介:本视频中字由百度B.A.P吧翻译制作. 视频来自互联网. 仅供个人影视制作学习交流之用,任何组织和个人不得公开传播或用于任何商业盈利用途.禁二改二传涂抹LOGO. 转载请携带全部信息

链接

1. 土豆

2. bilibili

or