STARSHIP制作9人组男团 “宋亨俊姜敏熙加入”

发布于 2020-02-13 13:18
标签: 来源:newsen
STARSHIP制作9人组男团 “宋亨俊姜敏熙加入”

STARSHIP娱乐2020年上半年将推出9人组男团。

2月13日STARSHIP宣布:“去年已预告了2020年推出新男团,以上半年为目标进行准备,曾是X1成员的姜敏熙、宋亨俊预计加入,成为新男团成员。”

“STARSHIP在MONSTA X之后时隔6年推出新男团,为了成功出道和活动不遗余力提供支持,努力回报粉丝们的喜爱和关心。新男团队名等具体内容预计之后公开。”

确定制作新男团后,STARSHIP将通过官方频道陆续公布更多信息。

or