fromis_9 – Talk&Talk MV 中字

发布于 2021-09-02 10:27
标签: ,

简介:本视频字幕由@卢知宣甜梦岛_DreamJiSun 翻译制作。
视频来源于网络,仅供个人影视制作学习交流之用,任何组织和个人不得公开传播或用于任何商业盈利用途。
制作:考拉

链接

1. bilibili

2. 微博视频